EXPRESS KARGO TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ

ExpressKargo (“Şirket”), www.expresskargo.com.tr adresli internet sitesi (“Site”) üzerinden, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) kapsamında, ziyaretçiler ve kullanıcılardan (“Kullanıcılar”, “Siz”) kişisel veri ve iletişim bilgileri toplamaktadır. Bu metne onay vermeniz halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirket tarafından veya Şirket’in iş ortakları tarafından, Site’de veya Site dışında sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz.

Revize Edilmiş ve Açıklamalı Şekilde Metnin Yeniden Düzenlenmesi:

  • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti: Bu ifade, Şirket’in veya iş ortaklarının ticari amaçlarla iletişime geçmek için kullanabileceği elektronik iletişim araçlarını tanımlar. Bu araçlar arasında telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve kısa mesaj hizmeti bulunur.

  • Onay Süresi ve Reddetme Hakkı: Bu onay, verildiği andan itibaren geçerlidir ve kullanıcı, istediği zaman bu iletişimi reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, iletişime geçildiği herhangi bir elektronik kanal üzerinden bu hakkı kullanabilirler.

  • İşlem Yapma ve Etki Alanı: Kullanıcıların bu onaya rıza göstermemesi, sunduğumuz hizmetlerden herhangi birinin kalitesini veya erişimini etkilemez. Bu onay, yalnızca ticari amaçlı iletişim için geçerlidir.


Ticari Elektronik İleti Onay Metni